Penerapan Kebijakan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Semester 2022/23.2 (2023.1)

NO NAMA FILE FILE
1. Lampiran  1
2. Lampiran 2_Kesetaraan MBKM PP dengan Untirta
3. Lampiran 3_Kesetaraan MBKM PP dengan UPN
4. Lampiran 4_Kesetaraan MBKM PP dengan ICE Edx
5. Lampiran 5_Mahasiswa Potensi Mengikuti MBKM 2023.1
6. Lampiran 6_Format pendaftaran mahasiswa_sarjana
7. Lampiran 7_Format pendaftaran mahasiswa pascasarjana